Telekomunikace

Projekční činnost na klíč:

1.) Projektujeme liniové stavby pro komerční a průmyslové areály, přípojky BTS stanic, administrativní budovy, rodinné a bytové domy, komerční výstavby :

 • optické sítě
 • metalické sítě
 • FTTH, FTTx
 • přeložky kabelů
 • vnitřní rozvody
 • připojení základnových stanic mobilních operátorů
 • serverovny
 • strukturovanou kabeláž
 • kamerové systémy
 • technologické projekty
 • veškerý inženýring, odsouhlasení a projednání
 • autorizaci ČKAIT
 • zajištění územních řízení (územní souhlas i rozhodnutí)
 • zajištění stavebních povolení
 • dokumentaci k provedení stavby
 • dokumentaci skutečného provedení

2.) Projektujeme telekomunikační a radiotelefonní sítě :

 • základnové stanice (BTS)
 • mobilní stanice
 • mikrovlnné spoje (MW)
 • nano BTS
 • projekty INDOOR, OUTDOOR
 • inženýring, akvizice
 • studie, realizační projekty, BOZP – GSM, DCS, FDD, LTE
 • dokumentace k provedení stavby
 • statické výpočty
 • systémy kabelových vedení (kabelové žlaby, rošty,…)
 • ocelové konstrukce, držáky antén a technologických jednotek, plošiny
 • technologické zařízení indoor a outdoor
 • přípojky elektrické energie
 • dokumentaci skutečného provedení

.